Vaggagården

Övergivna båtar ligger på planen intill vaggagården

Det finns fyra övergivna båtar som vi saknar ägaruppgifter på. Om inte ägarna ger sig tillkänna så kommer VBS att ta hand om dem för bortforsling/skrotning alt. försäljning. Ägare skall höra av sig till hamnkapten, 0705131186, senast 2023-04-30. Se bilder nedan,

  

 

Allt som står i vaggagården måste vara märkt med ägerns namn och telefonnummer

Stadgarna är tydliga i att utrustning ska vara märkt med namn och telefonnummer till ägaren för att ge möjlighet till kontakt vid eventuella incidenter du kan inte utgå från att den namnlapp du satte på vaggan fortfarande går att läsa. Sol, regn och snö bleker texten.

När alla medlemmar sjösatts sina båtar är det ont om plats i vaggaården , fler och fler skaffar båt med trailer. Därför skall inte vaggagården användas som långtidsförvaring, meningen är att vaggor och trailar står i vaggagården när respektive båt är i sjön. Om du tex. sålt din båt och har vaggan/trailern kvar så skall den inte långtidsförvaras i
 
vaggaården. Högst ett år efter försäljningen kan den stå kvar. 
  
Vaggor och trailar som saknar ägerens namn och telefonnummer kommer att forslas bort från vaggagården så det är viktigt att du kontrollerar att namn och telefonnummer fortfarande är läsbart.
 
Det finns rapporterat våren 2019 tre trailar som saknar namn och telefonnummer och som snart riskerar att flyttas ut från vaggagården, de tre står i hörnan längst in se nedan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Våren 2020 rapporteras ytterligare följande trailar.