Stegar vid bryggplatser lyfter upp bryggbrädorna (mars2024)

I vinter har det varit ordentligt med is i hamnen. När isen bildades var det relativt lågt vatten och när vattennivån sedan steg så fans det ett antal stegar som följde med isen upp. Eftersom de var ordentligt fastsatta i bryggbrädorna så lossnade brädorna. Det gör att vi i fortsättningen inte kan låta stegar vara kvar på bryggorna under vinterperioden, de måste tas bort under hösten.

 

Äntligen Y-bommar på plats 256 o 257 (mars 2024)

Efter flera års planering är nu Y-bommarna på plats. När vi väl kom till skott så gick det fort. Vi (Sture o Thomas) hämtade bommarna hos Lena på Bryggkompaniet i Ösmo och monterade dem, totalt endast en halvdag.

 

Renovering av bryggan vid bryggdörren o förlängning av bryggan vid mastkranen (feb2024)

Nu är sista biten på bryggrenoveringarn pågång. Trots vinterväder har vi nu fått klart bryggan vad som återstår är att måla väggstativet och dörren samt klä väggen med trä. Menm målning kräver förstås en annan temperatur så det får bli lite längre fram i vår. Som vanligt är det Pelle som med bravur bestämmer hur det skall arbetas, vi övriga (Sture, Erik o Thomas) rättar oss därefter.
Vi (Calle o Thomas) har även förlängt bryggan vid mastkranen, gör det lättare att komma in o ut. 

 

 

  

Rena Botten rensar hamnen (nov2023)

Calle Sagner tappade sig mobil ute på bryggan och anlitade en dykare. Dykaren hittade mobilen men en massa skräp på botten. Tanken kom då upp att vi borde rensa botten kring bryggorna, det finns antagligen en hel del som inte är bra för miljön, t.ex däck o batterier. Sagt o gjort vi tog kontakt med Stefan Danielsson på Rena Botten, en förening som består av ett antal amatördykare som på frivillig basis rensar hamnar från skräp, å även längre ut i vattnen tar de vara på s.k spöknät (fiskenät).
Det startade med att två dykare var i hamnen i mitten av oktober för att se hur mycket det kunde vara. Allt de upptäckte var ett antal däck, beslutet blev ändå att göra en ordentlig genomgång av hamnen.

Lördag 18 november anlände sex dykare och en fotograf, förutom Stefan och hans dotter. På plats var också Åke, Sture, Tobbe, Calle, Sverre o Thomas för att ta vara på vad som kom upp till ytan.

Vi delade upp oss i tre lag med två dykare och två VBS'are i vardera lag. Två dykpass med lunch emellan. Ett lag sändes vid start bort till stora rampen.
Det blev mycket mer än vad vi kunde tro som kom upp, här några exempel: 8 blybatterier, ett 15-tal däck, en lång relingslist, ett antal långa elkablar, diverse korta o långa rep, 2 metspön, en klocka, två mobiltelefoner, ett antal förtöjningsfjädrar, en stor taperulle, simfot, golfboll,  massor av glasflaskor,.... Vid stora rampen fanns batterier, däck, fiskedrag, metspö och en del annat.   
Det hela fyllde två släpkärror.

Vi bjöd på gulaschsoppa med ostsmörgås (vad annars...) till lunch.

Lunchen o kaffet var den enda ersättning de begärde. Ett storat tack till Stefan och hans gäng på Rena Botten!

 

 

 

Rensning av planen för jollar/ekor (okt2023)

Det finns en plan för jollar/ekor utanför sjöboden längst ner vid hamnplan. Där finns många jollar/ekor utan ägarnamn och som legat där en lång tid. Planen är inte till för långtidsuppläggning. Den jolle/eka/flytetyg som inte senast 30 april 2024 på ett tydligt sätt har ägarens namn o telenr kommer vi att transportera bort, som skrot eller för avyttring. Nedan är en del av alla flytetyg som finns där.

Ny bryggstege vid mastkranen

Nu har vi installerat en kombineradsäkerhets- o badstege vid mastkranen. Många skruvar var det...

Å vintertid kan den fällas upp.

 

Alla eluttag på bryggorna renoverade
2022-06-08

Titt som tätt har jordfelsbrytaren löst ut, inte minst under de regnväder som varit. Några uttag har varit trevlig bosättning för våra spindlar.

                

Vi har nu renoverat samtliga 25 uttag, rengjort insidan, smörjt upp innehållet och tätat kabelingången. Utsidan av uttagna ser fortfarande hemska ut men innehållet är finfint.

Om brytaren löser ut i fortsättningen så kan man nog anta att någon medlem stoppat i en sladd o utrustning som inte håller måttet, då är det bara att dra ut sladden och aktivera jordfelsbrytaren igen, nyckel till elskåpet finns i klubbstugans entre.

Ny länk till Bommen för stora rampen
2022-06-08

Länken som har gått genom en hel del träd och när det är färskt lövverk och dessutom regn så har länken inte trängt igenom. Det har inneburit att nyinläggd nyckelbricka inte läggs in i terminalen för bommen och medlemmen kan inte öppna bommen. Påverkar inte "äldre" brickor eftersom de finns i terminalen.

Nu har vi byggt om wifi-länken så att det är klar sikt mellan antennerna. Det krävdes att vi bytte ut länken till två länkar.

   

Slamtanken överdäckad

2022-05-23
Vid våra trevliga sammankomster vid klubbstugans fina terass, vid tex Muskö runt, har vi ofta störts av odören från slamtanken. Nu har vi byggt en snygg bänk över locken och avlett tankavluftningen en bit bort, som förhoppningsvis skall lösa problemet. Avluftningen har letts bort med hjälp av rör och en fläkt driven av en solcell. Det blev även virke över till en blomlåda 

  

Nöjda byggare vilar ut sig på nybygget

 

Rörsystemet, fläkten och solcellen. Solcellen kommer att flyttas till sydsidan av stugan

 

Hamnplanen grusad

2022-05-09
Nu är grusningen av hamnplanen klar, totalt har det laggts ca 190 ton kross.

 

Bryggrenoveringar mars 2022

Under mars har vi renoverat sista biten på bryggan mot mastkranen, 400 gångplank utbytta. Trots att vi vid flertal tillfällen har informaret om att ta bort repen mot stolparna så fanns det många kvar som vi tyvärr var tvungna att kapa.

Vad som nu är kvar för bryggorna är området runt bryggdörren. Vi har ideer om hur vi skall höja upp den delen så att den ligger i samma plan som övriga bryggor samt göra entren snyggare. Det blir ett jobba att göra vintern/våren 2023.

Även den "lillalilla" rampen är nu också renoverad och klar för sjösättning av småbåtarna.

 

Nu är allt klart

Det finns tre nya kameror i mastkranen, se länkarna till vänster på hemsidan. Eluttaget samt "saftblandaren" på stolpen längst ut på tillbyggnaden är också på plats och strålkastarna i mastkranen är inkopplade. Det finns en kopplinglåda under mastkranen där strålkastarna och saftblandaren kan tändas/släckas.

I toppen på mastkranen finns också en väderstation, se länken till vänster på hemsidan, som visar vindhastighet, vindriktning samt lufttemperatur, -tryck och -fuktighet. Skall senare försöka utöka med vattentemperatur och vattenstånd. Värdena uppdateras var 5:e minut å det finns diagram som visar hela dygnets värden samt dygnsmedelvärden för temperaturen sedan 5:e mars. 

Byggandet fortsätter

31/3. Nu är det bara inkoppling av el som kvarstår, allt annat klart med bryggutbyggnaden. Även Y-bommarna är på plats. Vad som nu pågår är renovering av våra 12 bojar som måste hinnas med före sjösättningen 8-9 maj.
Vi har hittills bytt ut kättingar och schackel för 7 bojar, två nya bojar inköpta. Vi har en komplett boj med sin förankring som ligger invid lilla rampen i väntan på högre vattenstånd. Flytten gjordes i höstas för att se att bojflotten kunde klara av bojstenarna, väger ca 700kg under vatten. Kvar är sedan 4 bojar som vi saknar bojtyngder till, det är de fyra vars kättningar gått av de senaste två åren. Vi skall försöka bärga så många vi kan hitta, för de vi inte hittar blir det att handla nya (väger 1 ton på land). Besvärligast blir då att transportera dem från butiken i Länna, till hamnen och sedan i vattnet tillräckligt långt ut så att vi kan ta dem med bojflotten. Finns någon medlem med lämpligt transportmedel som kan/vill hjälpa till??? Ring i så fall till hamnkapten 0705131186.

 

 


 

Mastkranen på plats

Söndag 24/1 satte vi på kablaget, lamporna och alla vire'ar, Sjömaskiner skulle komma och resa masten på tisdag. Snöoväder på måndag så vi fick skotta o sanda bryggan på eftermidagen när snöfallet hade slutat, detta för att säkra tisdagsjobbet.
Tisdag var det 3 till 4 minusgrader men ingen snö, halv nio var Sjömaskiner på plats och det tog ca en timma att får upp mastkranen.

 

 

 Masten är nu provisoriskt uppstagad med rep i väntan på att vi får dit nya fästen för vire'arna. En hel del annat arbete kvarstår också innan allt är klart: vågskyddet, el- o vattendragning, bryggfendrar, kameror, vindmätare mm. Planen är också att byta en hel del av bryggdäcket framför kranen, det behövs för att kunna dra fram vattenledningen.
Nu hoppas vi på lågvatten och is, vilket kommer underlättar det fortsatta jobbet. 

Vad har hänt i november och december

Sjömaskiner startade jobbet med  bryggstommen i november, mastkranen togs ner och i början av december blev stommen klar. Under november transporterade de mastkranen till Alucrom i Jordbro. Alucrom blästrade och målade kranen och efter transport tillbaka så ligger den nu på bryggan.

 

Ganska omgående efter att stommen blev klar startade bryggänget (Pelle, Thommy, Åke, Christer, Sture och Thomas) att lägga däcket, bygga mastkransfundamentet och finliret i övrigt. Vi har fram till nu hållit på i fyra dagar och har nog två dagar kvar med själva bryggbygget.

Så här ser det ut idag, 21 december 

 

Observera vilken bra plats det blir till höger om mastkranen. Å vad mycket lättare det blir att borsta ren båtbotten.

Nästa steg blir att iordningställa mastkranen, sätta på alla tillbehör och sedan sätta upp den på nya platsen. Det kommer att bli tre kameror, två på samma sätt som tidigare och den tredje skall täcka in utsidan med bojbåtarna. Nya strålkastare kommer det också att bli.
Efter att masten har rests kommer vi att göra klart resten av bryggdelen, bla vågskyddet på utsidan av den yttre delen. På den yttre delen kommer också "saftblandare", eluttag och vattenkran att sättas upp.

Ombyggnaden av bryggan vid mastkranen pågång

Nu är vi pågång med ombyggnaden vid mastkranen. Istället för som nu med en brygg-ö utanför mastkranen kommer det att bli ett U som man kör in i från öster se bild. Det gör att de som ligger för boj kan på ett smidigare sätt kunna lasta sin båt, fylla vatten mm genom att tillfälligt förtöja på utsidan. Det innebär också att det kommer att bli enklare att borsta båtbotten från havstulpaner och annat otyg. Dessutom förenkla av- o påmastning.
Förutom ombyggnaden kommer också mastkranen att renoveras.

Det är avtalat med Sjömaskiner som skall påla och och bygga stommen samt ta ner o upp mastkranen.  Bryggdäcket skall vi själva lägga och också stå för renoveringen av kranen så här behövs hjälp av medlemmar.

Planen är att pålningen, stommen samt nedmontering av kranen kommer att vara klart före 1 december i år. Kranen kommer att läggas på bryggan och efter renoveringen kommer den att resas igen senast 1 april 2020. Allt skall förstås vara klart i god tid innan sjösättningen 2021.

Mer info om detta kommer underhand som projektet pågår så håll koll på hemsidan. 

Årets Bryggarbetsmiddag

Gänget som fixade årets bryggreparationer avtackades med en kanonmiddag. Middagen sponsrades i år av Almåsa Havshotel och Pelle Asplund Åkeri. Som ofta med dessa middagar så stod Pelle och Roce-Mari för husrummet i deras förnäma hus uppe på toppen av Långgarn med utsikt över Horsfjärden, ja faktiskt ända till Ornö.
Almåsas eminente chefskock Erik Fröslund stod för maten,

Förrätt, kronärtskocka (pure confiterade bottnar, frittade hjärtan, peccorino &salvia)
Varmrätt: Mjukbakad lammtunnbringa med selleripure, rostad vitlökssky och chips på rotfrukter & jordärtskocka.
Efterrätt: Yuzumousse med pumpkaka pumpa panna cotta & picklad pumpa.

Mycket gott och mycket trevligt!
Erik fixade också båttransport tillbaka till Östnora

VBS styrelse tackar alla som varit med årets bryggarbeten samt Almås Havshotell och Pelle Asplunds Åkeri.

 

Vi saknade Erik Öberg på middagen

Du som är intresserad av att arbeta med bryggreparationerna ( å vara med på middagarna :) ) Hör av dig till Bryggrepansvarige Pelle eller hamnkapten. I år kommer det att bli mer arbete på bryggorna än tidigare, förutom att fortsätta med bryggrenovering så planeras det för ändringar runt mastkranen och även översyn av alla bojar och stolpar.

Bryggreperationerna fortsätter

Under februari har vi fortsatt att reparare bryggorna. Nu är hela första bryggan klar och en bit in på mastkransbryggan blev det också. Som synes av bilderna så var det mycket högt vattenstånd, faktiskt rekordhögt enl SMHI.

Stort tack till gänget som fixade detta: Pelle, Erik, Thommy, Sture, Christer, Arne, Thomas, Erik, Åke