MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap i VBS

Nedan följer lite information kring medlemskapet. Vi vill också informera dig om att vi som arbetar inom VBS arbetar ideellt. Det innebär bland annat att vår handläggningstid kan ta längre tid jämfört med en kommersiell marina.

VBS är sedan 2020-01-01 en båtklubb vars medlemmar skyddar miljön. Det innebär att den som har en båt bottenmålad med TBT färg inte kan få båtplats i vår hamn. Vidare är det inte tillåtet att bottenmåla båten med biocidfärg eller så kallad släppande färger även om de är biocidfria.

Medlemskapet kostar 400 kr i inträdesavgift och därefter 400 kr/per år i medlemsavgift.

Nyckelbricka kostar 200 kr styck och 500 kronor per år i nyttjandeavgift för medlem som inte har båtplats eller vinterplats. Det är för att du kan använda ramper, klubbstuga, mastkran mm

För att stå i vår båtplatskö måste du vara medlem. Båtplatskön är gratis men vi har begränsat med båtplatser så det går inte att säga hur lång kötiden är. Även om du inte har båt när du söker medlemskap behöver vi ha uppgifter om vilken slags båt du avser att skaffa så vi kan erbjuda dig en plats när någon blir ledig.

Maximal båtstorlek är: 7000 kg, 2 meter djupgående och en längd på högst 13 meter. Största tillåtna bredd för en segelbåt är 4 meter och för en motorbåt 3,2 meter.

Den som har båtplats i Östnora har skyldighet att gå vakt en gång per år. Medlem som endast har båt på vinteruppställning i Östnora är skyldig att gå vakt vart fjärde år.

Under rubriken ”Om oss” finner du VBS stadgar och ordningsregler. Du förutsätts ha läst igenom och känna till dessa så att du vet dina rättigheter och skyldigheter.

Är du intresserad av att ansöka om medlemskap? Fyll i dina personuppgifter längre ner på denna sida.

Har du frågor kan du vända dig till medlemsansvarig: Anette Andersson anette.x.andersson@hotmail.se  

Behandling av personuppgifter – i enlighet med GDPR

VBS behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att föreningen skall kunna tillvarata dina intressen som medlem. Om du inte lämnar efterfrågade personuppgifter kan vi inte erbjuda dig medlemskap i VBS. I och med att du söker medlemskap medger du att föreningen får behandla uppgifterna. Förutom de personuppgifter som framgår av medlemsansökan, behandlas nummer på nyckelbrickan, in- och utpassering från VBS område, uppgifter om fakturering och betalningar samt vaktpass.

Om du begär utträde ur föreningen kommer dina personuppgifter att tas bort ur registret så snart som VBS och du som medlem fullgjort sina skyldigheter mot varandra.

Frågor kring personuppgiftsbehandling besvaras av medlems- och personuppgiftsansvarig Anette Andersson eller Carl Bonde.

OBS! Alla rutor med en * måste fyllas i för att formuläret ska kunna skickas.

 

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

Vill du stå i båtplatskö eller ha en vinteruppläggningsplats måste följande uppgifter lämnas. (Även om du inte har någon båt än måste uppgifterna lämnas så vi vet vad vi ska erbjuda.)
*
*
*