Tillåtna båtfärger 2020

Från och med i år så är det inte tillåtet att måla båtbotten med biocidfärg. Inte heller mjuka så kallade blödande färger/släppande färger får användas, även om de är giftfria.

Det finns färger som inte innehåller gift, biocidfria. Som exempel kan nämnas: Hempel Silic One. VC 17 Eco, Jotun Racing Eco, International Laog Racing II, Hempel Ecopower Racing, Lefant TF antifouling, Lefant Tiger Coat båtägare.

 

Ren båtbotten utan giftfärger

Borsta båtbotten under säsongen
Om du tvättar, skrapar, borstar vid rätt tillfälle, dvs. när havstulpanerna just har satt sig fast och känns som små knottror på skrovet, så är det relativt enkelt att hålla båtbotten ren.

Vid mastkranen finns en borste som du kan använda.

Havstulpanvarning
VBS har en testplatta som vi läser av en gång per vecka för att se när tulpanerna ”anfaller”. Resultatet anslås på klubbens anslagstavla.  Titta på anslagstavlan under sommaren så får du reda på när tulpanerna börjar växa till.

Det finns också en app där du får havstulpanvarningar. Gå in på www.batmiljo.se och ladda ned den. Här hittar du också var det finns båttvättar och sugtömningsstationer. Det är Skärgårdsstiftelsens hemsida där du även hittar andra trevliga tips. Närmaste borsttvätt finns i Nynäshamn. Båt under 7 meter kostar 300 kr, båt och båt däröver 7 meter 400 kr per tvätt.

Skrovduk mm
De som har motorbåtar kan använda en skrovduk. Den hindrar havstulpanerna från att få fäste på botten. Några medlemmar använder redan den metoden. Vidare kan du ta upp båten då och då för att tvätta den på land eller ta dig en tur i sötvatten ett par dagar. Där trivs inte de besvärliga arterna som sätter sig på botten. Du kan också sjösätta sent och ta upp båten tidigt om du vet att du inte kommer använda den. Själv brukar jag ta en simtur då och då och skrubba och skrapa båtens botten.

Hur ska jag ta bort färgen på båtbotten
Först och främst är det viktigt att ingen färg sprids till marken eller via luften till andra båtar som blir nedsmutsade. Dessutom skall man vara försiktig med att inandas färgdamm, särskilt om det finns kvar gammal mycket giftig bottenfärg till exempel en TBT-färg. Flera olika möjligheter finns för att ta bort gammal färg. A) Skrapa med eller utan färgborttagningsmedel, B) slipa med maskin kopplad till dammsugare.

Slipa med maskin kopplad till en för detta ändamål anpassad dammsugare. Tidsåtgången varierar kraftigt beroende på vilken färg som skall tas bort, tjockleken, typ av slipmaskin, och önskat resultat. Ett lager hård färg, ca 16 kvm, tar ca 12–16 timmar. VBS har slipmaskin med dammsugare som du kan låna. VBS har också skydd att sätta upp runt båten och som skall användas om du slipar. Kontakta hamnkaptenen.

Använd en skrapa med ansluten dammsugare. Skrapan finns att köpa hos bl.a. Båtaccenten och kostar ca 400 kr inklusive ett blad. Adapterslang för anslutning till dammsugare ingår. Att skrapa båten går bra om man orkar. Tidsåtgång är 8–24 timmar, beroende på storlek och färgens hårdhet. Efter skrapan kan finish skapas med slipmaskin på kortare tid. Marken måste täckas för att samla den färg som ”sprätter” och lämpligt andningsskydd användas.

Borttagning av bottenfärg med hjälp av kemikalier. Om kemikalier eller lösningsmedel används för att avlägsna bottenfärg skall all färg, kemikalier och lösningsrester samlas upp och lämnas som miljöfarligt avfall på en återvinningscentral.

Blästring. Blästring har vi genomfört på 33 båtar. Det kommer inte att ske igen eftersom det inte finns något intresse. Privat blästring får inte ske på VBS område på grund av miljöfaran och svårigheten och kostnaderna för att bli av med det farliga avfallet.

Slipning i övrigt
Slipning av målad båtbotten, alla typer av bottenfärger. I första hand skall torrslipmaskin kopplad till dammsugare med finfilter användas under hela sliparbetet (Finns att låna av VBS).
Alternativt kan våtslipning med minimal vattenåtgång användas om det avslipade materialet och vattnet fångas upp på en skyddplast under båten. Det vattenblandade slipdammet skall sugas upp med våtdammsugare och lämnas som miljöfarligt avfall på en återvinningscentral.

Slipning för jämn ytfinnish (gelcoat, epoxi, all typ av färg etc.). Eftersträvas en jämn, slät yta får våtslipning användas om allt ”slipdamm” samlas upp och lämnas till en återvinningscentral som farligt avfall. Om botten slipas skall en skyddsplast läggas på marken för uppsamling av allt slipvatten som sedan sugs upp med våtdammsugare. Slipdammet lämnas som farligt avfall på en återvinningscentral.

Komihåg: Detta gäller när du ska ta bort gammal färg.
Båt med TBT-färg kvar. Det är förbjudet att ha TBT-färg kvar på båten. Den måste tas bort. Tributyltenn (TBT), egentligen tributyltennhydrid, är en mycket giftig organisk förening. Redan i små doser är giftverkan stor. Giftverkan består i störningar på kroppens immunförsvar och hormonsystem. Användningsförbud infördes i Sverige 1989 men kan förekomma på båtar byggda några år in på -90 talet. Vet du eller misstänker du att det finns TBT på båten, eller har du ingen aning om vilken färg som finns, bör du se till att du har bästa möjliga skyddsutrustning.

Vilket skydd kan jag ha på en ren båtbotten?
När du tagit bort all gammal färg och epoxi och kommit ner till gelcoaten är det viktigt att skydda den.
Gelcoat tar åt sig vatten så det är viktigt att epoxi-behandla botten. Epoxi ger en betydligt mer vattentät yta än gelcoat. Epoxi finns med eller utan lösningsmedel. Den utan lösningsmedel ger bästa skyddet och en slätare yta men är svårare att hantera än den med lösningsmedel. Läs fabrikantens anvisningar innan du bestämmer vilken produkt du ska använda. Här är några länkar som har information om epoxi-behandling.

Lösningsmedelsfria, 1–3 lager behövs, tex NM epoxi: www.batepoxi.se/ West system: www.westsystem.com/ss/ Epoxi tvättas av med vatten och citronsyra innan annan färg läggs på.

Epoxi med lösningsmedel, 4–8 lager behövs, tex Lefant: www.lefant.se/produkter/lefant-epoxi-primer/ Biltema: www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-2000023393/

Målning
Undvik att sprutmåla utomhus eftersom utsläppen av färgpartiklar och lösningsmedel är mångdubbelt större än vid penselmålning.

Carl Bonde/ miljöombud, Thomas Wallin/ hamnkapten