Styrelsen

Västerhaninge Båtsällskap

Postadress
Box 91
137 22 Västerhaninge

Besöksadress
Östnoravägen 37
137 91 Västerhaninge

Bankgironummer: 5703-9125
Organisationsnummer: 812401-1605
Klubbstuga: 08-50 04 03 70


Styrelseledamöter

Ordförande och ekonomiansvarig 
Thorbjörn Sagner, 0702003330, tobbe.sagner@telia.com

Vice ordförande
Peder Andersson, 0702-48 97 67, pederandersson60@gmail.com 

Sekreterare
Roce-Marie Asplund, 0760-15 43 33, roce-marie--asplund@hotmail.com  

Hamnkapten

Thomas Wallin, 0705-13 11 86, t.wallin@telia.com  

Vice hamnkapten och passersystemansvarig
Sture Andersson, 0708-40 87 66, sture.andersson@gmail.com 

Båtköansvarig
Bengt-Erik Holmqvist, 0706293355, Vbs.holmqvist@gmail.com


Informationsansvarig

Johanna Eriksson, johanna.eriksson@growx.se   

Nyckelombud
Sverre Ekdahl, 0706-44 21 93, sverre@sotinge.com 

Medlemsansvarig 
Anette Andersson, anette.x.andersson@hotmail.se

Styrelsesuppleanter

Försäkringsansvarig
Calle Sagner, vbs.forsakring.batsamverkan@gmail.com

Nattvaktsansvarig
Carina Holmstedter, 073-2670321 cholmstedter@gmail.com

 

Ombud mm

Seglarombud
Carl Johan Sagner, 0705-24 60 07 carl-johan@59-north.se
 
Miljöombud
Carl Bonde, 0768-93 27 70 carl.bonde44@gmail.com   

Arbetsledare reparation stora bryggan
Pelle Asplund, 0708-77 26 02 pelle--asplund@hotmail.se    

Stugvärd
Vakant

Valberedningens ordförande

Tom Knutson, 070-555 12 05, tom.knutson@advokatsamfundet.se