Flytbryggebyte

Flytbryggan helt klar!

Nu är även el och belysning klart, vattenkran monterades tidigare. Nya fina armaturer med LED-belysning, mycket kraftigare ljus än med de andra vi har på fasta bryggorna.

 Inspektion av första lampan pågång!

Inspektion av första lampan!

 

Se så fint det lyser!

 Allt fungerar!

  

Bryggan rensad

 

 Vid tisdag lunch blev allt klart i ett strålande varmt väder. Lilla flytbryggan på änden bogserades in med en Y-bom som skall lagas och på prov användas vid en av de fasta bryggorna. Elstolparna, och kablar, tillvaratagna och skall sedan med nya armaturer monteras på den nya bryggan.

Onsdag i nästa vecka anländer den nya bryggan och Timbo räknar med att det tar ca en vecka att få den nya på plats. 

Första dagen i flytbryggebytet


Strax före 15: Sista bommarna monteras bort

Trots en seg start på grund av att det inte fanns någon el, varken på flytbryggan eller närliggande stolpar, så slutde dagen över förväntan. Samtliga Y-bommar är nu avmonterade och fraktade i land. 1 kvinnlig och 9 manliga medlemmar stod för arbetet, dessutom fanns en kock som lagade en mycket god soppa till lunch (gissa vilken sort...). Även enstaka publik dök upp strax före lunch - möjligen ditlockad av rykten om den förestående lunchen.

Kvar för morgondagen är tre belysningstolpar, elkablaget samt tre Y-bommar som skall gå till skrot. Kocken har även inför morgondagen lovat samma goda lunch till alla närvarande.

Fundera inte, kom och hjälp till om du har möjlighet!

 

Arbetet startar måndag 15 oktober 

På måndag startar vi arbetet med att byta flytbryggan. Först skall belysningstolpar och Y-bommar tas bort, bommar och stolparna skall skruvas av och transporteras iland. Till detta behövs hjälp från medlemmar. Vi jobbar mellan 9 och 15 med start måndag och kommer det bara tillräckligt med medlemmar så borde det gå på några dagar. Det måste dock vara klart senast söndag 21 oktober eftersom måndag 22 kommer Timbo med den nya bryggan.

Om du inte kan så behöver du inte vara med hela tiden, enstaka dag eller till och med en halvdag är till stor hjälp. Ring till bryggchef Pelle, 070 877 2602, eller hamnkapten Thomas, 0709 513 1186, om du har möjlighet att vara med, eller så kommer du helt enkelt ner till Östnora när det passar. Klubben står för fika och lunch och fint varmt väder är lovat. 

Inga båtar vid flytbryggan efter den 14 oktober

Nu är det bara fredag, lördag och söndag kvar att flytta båtar från flytbryggan. Om du ligger vid flytbryggan och vill ligga kvar i sjön efter den 14 okt så ta kontakt med hamnkapten, 070 513 1186, för få en plats på någon av de  fasta bryggorna att flytta till.

Meddelande till båtägare med båtplats 126, 129 - 169 samt 293 – 304

(Detta meddelande har också skickats till berörda i mail 14 september)
Byte av flytbryggan under oktober 2018

Under oktober byter VBS till en ny flytbrygga. Det innebär att du måste flytta din båt. Det måste du göra 1 – 14 oktober. Om du inte tar hem din båt så finns det platser vid övriga bryggor. Vilka platser som blir lediga efter torrsättningen 29, 30 september och 6 oktober anslås på hemsidan och i klubbstugan. Arbetet med att montera ned bommar och belysning börjar den 15 oktober. Ny brygga kommer den 22 oktober.

Det är av största vikt att bryggan är helt fri från båtar den 15 oktober eftersom alla bommar och stolpar då skall avlägsnas och gamla bryggan forslas bort.

Frivilliga behövs till arbetet!

Innan den nya flytbryggan installeras den 22 oktober skall alla Y-bommar, 50 stycken, samt bryggans belysningsstolpar mm monteras bort. Detta skall göras under tiden 15 - 21 oktober. Det behövs många frivilliga både på vardagar och helgdagar för att flytta Y-bommarna och annat material till lämplig plats på land. Tänk på att du har arbetsplikt.

ANMÄL DIG TILL PELLE ASPLUND 0708  772 602.

När den nya bryggan ligger på plats behöver vi arbetskraft för att återmontera y-bommar, belysning mm så att allt är klart till sjösättningen.

Om din båt ligger kvar

Båt som ligger kvar vid bryggan den 15 oktober kommer att flyttas av VBS och båtägaren kommer att få betala 3000 kronor i dels böter och dels för arbetsinsatsen.

Frågor och bekräftelse på mottagen information

Om du har några frågor kontaktar du hamnkaptenen Thomas Wallin telefon nr 070-513 11 86, eller mail t.wallin@telia.com.

Bekräfta att du tagit del av denna information till Carl Bonde genom SMS på 0768 93 27 70 eller mail carl.bonde@telia.com.

För VBS styrelse

Carl Bonde