Båtar och master på land

Kom ihåg att märka din båt och mast med namn och telefon så att det är lätt att nå dig om något händer under vintern.

Torrsättning 2020

Nu är de slutliga listorna klara. Det är några mindre ändringar pga några återbud samt några tillkommande.

Namnlista_2020-10-01

Båtplacering_2020-10-01

Det är viktigt att du kontrollerar dina uppgifter på listorna och medddelar om något är felaktigt till hamnkapten, 0705131186 eller t.wallin@telia.com och inte minst viktigt att så snart det går meddela om du ändrar dina planer och inte vill vara med på den gemensamma torrsättningen.

Det blir torrsättning i två dagar, lördagen 3:e oktober och söndagen 4:e oktober. Men om något strular så att vi blir tvingade att skjuta på ett eller flera pass så använder vi reservdagen 10:e oktober.

Att tänka på inför torrsättningen
Se till att din vagga/bockar/pallning finns på den del av planen som båten skall stå på före 3:e oktober. Tänk på att planerna används som bilparkering före den 3:e oktober så ställ vaggan utefter kanterna. Den behöver inte stå precis där båten skall stå, vi hjälps åt under passet att placera den rätt.

Tänk också på att allt med båt och vagga/bockar/pallning måste vara klart före det att ditt pass startar (07:00 eller 11:00). Inget eget arbete med båten, annat än att förflytta den till rampen, är tillåtet under passet p.g.a att vi alla hjälper till med vad som behövs för att få båtarna på plats.

Varje pass startar och avslutas med samling i Klubbstugan.

På grund av covid-19 så kommer ingen fika eller soppa att serveras, var och en får ta med sin egen förtäring.

Det finns mer info om torrsättningen i augustinummret av Infobladet

/Hamnkapten 0705131186