Båtar och master på land

Kom ihåg att märka din båt och mast med namn och telefon så att det är lätt att nå dig om något händer under vintern.

Torrsättning 2019

Det blir torrsättning i två dagar, lördagen 28 september och söndagen 29 september. Men om något strular så att vi blir tvingade att skjuta på ett eller flera pass så använder vi reservdagen 5 oktober.

Här är listan där du ser vilket pass du tillhör: Namnlista

Här är listan som visar var din båt kommer att placeras: Båtplacering

Se till att din vagga/bockar/pallning finns på den del av planen som båten skall stå på före 28 sep. Tänk på att planerna används som bilparkering före den 28 sep så ställ vaggan utefter kanterna. Den behöver inte stå precis där båten skall stå, vi hjälps åt under passet att placera den rätt.

Tänk också på att allt med båt och vagga/bockar/pallning måste vara klart före det att ditt pass startar (07:00 eller 11:30). Inget eget arbete med båten, annat än att förflytta den till rampen, är tillåtet under passet p.g.a att vi alla hjälper till med vad som behövs för att få båtarna på plats.

Varje pass startar och avslutas med samling i Klubbstugan.

Klubben bjuder som vanligt på fika och soppa med smörgås.

Mer info om torrsättningen hittar du i Senaste nr av VBS-Info

Lycka till!

/Hamnkapten 0705131186