Båtar och master på land

Kom ihåg att märka din båt och mast med namn och telefon så att det är lätt att nå dig om något händer under vintern.

Torrsättning 2020

Det blir torrsättning i två dagar, lördagen 3:e oktober och söndagen 4:e oktober. Men om något strular så att vi blir tvingade att skjuta på ett eller flera pass så använder vi reservdagen 10:e oktober.

OBSERVERA att för båtar som var med på den gemensamma sjösättningen i maj behöver inte båten anmälas för torrsättning, den kommer automatiskt att vara med på torrsättningslistan. Om din båt var med på sjösättningen men inte skall vara med på torrsättningen så meddelar du detta så snart som möjligt till hamnkapten.  
För nya medlemmar sköts anmälan i samband med medlemsansökningsprocessen.
Namnlistor och båtplaceringar publiceras på hemsidan och på klubbstugans anslagstavla i början av september. Det är viktigt att du så snart som listorna publiceras kontrollerar dina uppgifter på listorna och medddelar om något är felaktigt till hamnkapten.

 

Att tänka på inför torrsättningen
Se till att din vagga/bockar/pallning finns på den del av planen som båten skall stå på före 3:e oktober. Tänk på att planerna används som bilparkering före den 3:e oktober så ställ vaggan utefter kanterna. Den behöver inte stå precis där båten skall stå, vi hjälps åt under passet att placera den rätt.

Tänk också på att allt med båt och vagga/bockar/pallning måste vara klart före det att ditt pass startar (07:00 eller 11:30). Inget eget arbete med båten, annat än att förflytta den till rampen, är tillåtet under passet p.g.a att vi alla hjälper till med vad som behövs för att få båtarna på plats.

Varje pass startar och avslutas med samling i Klubbstugan.

Klubben bjuder som vanligt på fika och soppa med smörgås.

Mer info om torrsättningen kommer du att hitta i Infobladet under augusti

/Hamnkapten 0705131186