Båtar och master på land

Kom ihåg att märka din båt och mast med namn och telefon så att det är lätt att nå dig om något händer under vintern.

Torrsättning 2024

 

Torrsättningsschema

Klubben bjuder på soppa och smörgås till lunch samt fika, under torrsättningsdagarna

Lördagen 28:e september
Förmiddagspasset har upprop 07.00 i klubbstugan.
Båtarna placeras enligt anslagen plan.

Eftermiddagspasset har upprop 12:00 i klubbstugan.
Båtarna placeras enligt anslagen plan.

Söndagen 29:e september
Förmiddagspasset har upprop 07.00 i klubbstugan.
Båtarna placeras enligt anslagen plan.

Eftermiddagspasset har upprop 12:00 i klubbstugan.
Båtarna placeras enligt anslagen plan.

Lördag 5:e oktober och söndag 6:e oktober
Är reservdag om något oförutsett skulle inträffa på något av passen eller alla pass så att torrsättning inte kan genomföras.

Du som inte har sommarplats i Östnora
De som inte har sommarplats i Östnora måste som vanligt betala vinteravgiften i förskott, alltså innan båtupptagningen.
I år 1100:- för båt till och med 20 kvm och 2000:- över 20 kvm. Du kommer att få en faktura via email.
Fakturan skall vara betalda senast den 29:e september

 

Att tänka på för torrsättningen
Allmänt
Båten måste vara försäkrad och medlemskap i VBS är obligatorisk.
Kostnaden för transport och lyft är f.n inte klart på grund av att vi förhandlar med om en ny mobilkran. Avgiften betalas kontant på plats (kontanter, inget annat är möjligt).

Högtryckstvätt kommer att finnas tillgänglig för renspolning. Renspolning under passet får dock bara ske under vattenlinjen, detta för att det gemensamma torrsättningsjobbet inte skall påverkas mer än nödvändigt.

Under passet
Varje pass startar med upprop i klubbstugan och då skall alla ha sin vagga/pallning på rätt torrsättningsplan.
Flytta vaggan till rätt plan före torrsättningsdagarna. Använd den vaggavagn som finns vid klubbstugan för transport mellan vaggagård och aktuell plan. Vaggan får inte släpas i marken/vägen under transporten. 

Ha alltid med extra pallningsvirke eftersom marken ofta är ojämn och vaggan måste stå i våg.
Se till att alla skruvar är inoljade, ha verktyg i beredskap och stöttor/plattor i sitt lägsta läge. Båten skall först ställas ner på kölen och sedan höjs stöttorna i rätt höjd.

Blir det fördröjning vid torrsättningen beroende på båtägarens slarv eller försummelse kommer en ”fördröjningsavgift” att tas ut!

Alla passets deltagare skall vara närvarande under hela passet, avprickning sker alltid efter passet slut. Arbete med egna båten får endast ske under själva torrsättningen och bottentvättningen.
Visst underhållsarbete i hamnen kommer att ingå i torrsättningsjobbet.

Master
Alla master som ligger i mastskjulet skall förses med varaktig, synlig och läsbar uppgift om namn och telefonnummer. Leta rätt på den märklapp du fick förra året.
Har du masten liggande på båten får den sticka ut max 1 meter i för och akter.

Konservering av motorn
När du efter torrsättningen skall konservera din motor finns spiralslangar med trattar för att skydda mark och grannbåt. Dessa finns i förrådet bakom klubbstugan. Observera att använd glykol skall tömmas i glykoltanken vid stugan eller än hellre tas till kommunens miljöstation eftersom det är en mycket stor kostnad för klubben att få glykoltanken tömd.
Byter du olja i motorn kan den tömmas i spilloljetanken eller så tar du med den till kommunens miljöstation.

Du som tar upp båten själv och vill placera den i Östnora
Anmälan
Innan upptagningen skall anmälan göras till hamnkapten@vbs-ostnora.se

Plats
Båten kan placeras inom anvisat uppläggningsområde på övre planen.
Om det är en roddbåt (ej på trailer) kan den, i mån av plats, placeras på stockarna invid sjöboden nere vid hamnen.

Märkning av båten
Båten skall märkas med namn, telefonnummer och medlemskap i VBS eller LÖMIF.  Märkningen skall placeras väl synligt (väl synligt även efter att båten är täckt) och vara sådan att märkningen sitter kvar och går att läsa det under hela vintersäsongen.  Omärkta båtar kan komma att flyttas!

Avgift
För båtar som har båtplats vid VBS eller LÖMIF bryggor ingår vinteravgiften i bryggavgiften.
Avgiften för övriga båtar till och med 20 kvm är 1100:- och över 20 kvm 2100:-
Avgiften skall betalas in före torrsättningen.

Båten skall vara borta från platsen senast 15 maj 2025
Båten skall ovillkorligen vara borta från uppläggningsplatsen och platsen städad senast 15 maj 2025.
Vårt arrende gäller fram till 15 maj därefter används marken som parkering. Varken VBS eller kommunen tillåter inte längre att båtar  kan ligga kvar en tid efter den 15 maj.