Båtar och master på land

Kom ihåg att märka din båt och mast med namn och telefon så att det är lätt att nå dig om något händer under vintern.

Torrsättning 2018

Torrsättningen: Båtens placering

Kom i tid till uppropen, 07:00 respektive 11:30. Vi har ont om tid, ingen sen ankomst tolereras. Vid förhinder ring hamnkapten.

Pass Namn/båt/platsnr

Båtens placering

/Hamnkapten 070 513 1186