Båtar och master på land

Kom ihåg att märka din båt och mast med namn och telefon så att det är lätt att nå dig om något händer under vintern.

Torrsättning 2019

Det blir torrsättning i två dagar, lördagen 28 september och söndagen 29 september. Men om något strular så att vi blir tvingade att skjuta på ett eller flera pass så använder vi reservdagen 5 oktober.

En preliminär lista som visar på vilket pass och vilken uppläggningsplan resp. båt placerats på finns här: Preliminär lista

En definitiv lista och med mer extakta placeringar kommer under nästa vecka, v38.

Det finns funderingar på att ändra anmälningsförfarandet, det är tex många som glömmer bort att anmäla på de givna dagarna vilket innebär en del extra arbete. Vi skall nog försöka att testa att anmälan sker via hemsidan och under en längre tid, tex en lista som ligger på hemsidan med start 1 augusti och slutdatum 31 augusti och att anmälan kan göras under hela den perioden.

/Hamnkapten 0705131186