MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap i VBS

Vad roligt att du är nyfiken på medlemskap hos oss! Nedan följer lite information kring medlemskapet. Vi vill också informera dig om att vi som arbetar inom VBS arbetar ideellt. Det innebär bland annat att vår handläggningstid kan ta längre tid jämfört med en kommersiell marina.

Medlemskapet kostar 400 kr i inträdesavgift och därefter 300 kr/per år i medlemsavgift.

Nyckelbricka kostar 200 kr st samt 300 kronor per år i hyra om du inte har båtplats eller vinteruppläggningsplats.

För att kunna stå i vår båtplatskö, behöver du vara medlem. Båtplatskön är gratis men vi har begränsat med platser. Även om du inte har båt behöver vi ha uppgifter om vilken slags båt du avser att skaffa.

Maximal storlek båt:7000 kg, 4 meter bred, 2 meter djupgående eller en längd överstigande 13 meter.

För samtliga medlemmar som har båtplats i Östnora gäller att gå vakt. Vaktgång sker en gång per år. Även för medlemmar som bara har båt på vinteruppställning i Östnora, ingår att gå vakt. För dessa medlemmar gäller vaktgång dock endast vart 4:e år.

Är du intresserad av att ansöka om medlemskap? Fyll i dina personuppgifter längre ner på denna sida.

Har du frågor kan du vända dig till medlemsansvarig: Carl Bonde, carl.bonde@telia.com.

Behandling av personuppgifter – i enlighet med GDPR

VBS behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att föreningen skall kunna tillvarata dina intressen som medlem. Om du inte lämnar efterfrågade personuppgifter kan vi inte erbjuda dig medlemskap i VBS. I och med att du söker medlemskap medger du att föreningen får behandla uppgifterna. Förutom de personuppgifter som framgår av medlemsansökan, behandlas nummer på nyckelbrickan, in- och utpassering från VBS område, uppgifter om fakturering och betalningar samt vaktpass.

Om du begär utträde ur föreningen kommer dina personuppgifter att tas bort ur registret så snart som VBS och du som medlem fullgjort sina skyldigheter mot varandra.

Frågor kring personuppgiftsbehandling besvaras av medlems- och personuppgiftsansvarig Carl Bonde.

 
Vill du stå i båtplatskö eller ha en vinteruppläggningsplats måste följande uppgifter lämnas. (Även om du inte har någon båt än måste uppgifterna lämnas så vi vet vad vi ska erbjuda.)