Vaggagården

Allt som står i vaggagården måste vara märkt med ägerns namn och telefonnummer

Stadgarna är tydliga i att utrustning ska vara märkt med namn och telefonnummer till ägaren för att ge möjlighet till kontakt vid eventuella incidenter du kan inte utgå från att den namnlapp du satte på vaggan fortfarande går att läsa. Sol, regn och snö bleker texten.

När alla medlemmar sjösatts sina båtar är det ont om plats i vaggaården , fler och fler skaffar båt med trailer. Därför skall inte vaggagården användas som långtidsförvaring, meningen är att vaggor och trailar står i vaggagården när respektive båt är i sjön. Om du tex. sålt din båt och har vaggan/trailern kvar så skall den inte långtidsförvaras i
 
vaggaården. Högst ett år efter försäljningen kan den stå kvar. 
  
Vaggor och trailar som saknar ägerens namn och telefonnummer kommer att forslas bort från vaggagården så det är viktigt att du kontrollerar att namn och telefonnummer fortfarande är läsbart.
 
Det finns nu tre tarilar som saknar namn och telefonnummer och som rsikerar att flyttas ut från vaggagården, de tre står i hörnan längst in se nedan