Kameraövervakning

Det finns fem kameror uppsatta i hamnen, på startsidan finns länkar till resp. kamerabild. Alla bilder, en bild per minut, sparas ett antal dagar för att sedan automatiskt raderas. Servern som hanterar kamrorna och lagrar bilderna finns i Klubbstugan i Östnora.
Det är ett prov på hur vi vill ha det, skall t.ex fler kamror sättas upp?