Kameraövervakning

 Det finns tre kameror uppsatta i hamnen och under hösten kommer ytterligare två att sättas upp i mastkranen. Medlemmar kan via Medlemssidan se bilderna på hamnen från kamerorna. Alla bilder, en bild per minut, sparas en vecka för att sedan automatiskt raderas. Tyvärr har vi en dålig bredbandsförbindelse till klubbstugan så ibland lyckas man inte nå servern som hanterar bilderna